มีดตัดกระจก
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ที่ตัดกระจก มีแบบด้ามไม้และด้ามทองเหลือง